Mevrouw de Minister

“Met Richard van Oosterhout achter de camera is het kleinburgerlijke politieke Nederland plots een grootse en meeslepende wereld.” – NLFilmdoek

In zwart-wit,en met veel close-ups vertelt deze driedelige televisieserie het verhaal van de jonge, onstuimige vrouwelijke Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dirkje Holman, wiens entree in mannelijk politiek Den Haag veel opschudding teweegbrengt. Als de zorgsector in een grote crisis verkeert, moet er ergens worden bezuinigd. Het plan ontstaat om uitkeringsgerechtigden te verplichten tot vrijwilligerswerk in de zorg. Dit strijkt in tegen Dirkjes principes van sociale democratie. Als de wijze heren ook nog besluiten dat de oplossing binnen haar budget moet worden gezocht is het hek van de dam. In haar strijd tegen de regentencultuur en achterkamertjespolitiek weigert Dirkje aanvankelijk het omstreden plan uit te voeren, maar onder grote druk van haar premier zwicht ze. Een orkaan van protest trekt door Nederland en Dirkje wordt de nationale kop van Jut. Halsstarrig houdt mevrouw de Minister stand, zelfs ten koste van haar carrière en privéleven.

IMDb